CEISTEANNA COITIANTA

CÉN FÁTH?

Mar bíonn raidiónna pobail agus tráchtála fud fad na tíre ag iarraidh craoltóirí le Gaeilge líofa a earcú chun:

  • freastal ar éisteoirí le Gaeilge ina limistéir fheidhme;
  • cláir Ghaeilge ar ardchaighdeán a sholáthar; agus
  • na ceangail atá orthu de réir ceadúnais ó thaobh cláir Ghaeilge a chraoladh a chomhlíonadh.

Gheobhaidh tú eolas maidir leis na stáisiúin ar fad agus na cláir Ghaeilge a bhíonn á gcraoladh acu ar www.gaelpro.ie

CÉN COSTAS ATÁ AIR?

Tá an tseirbhís seo saor in aisce do dhaoine ar mian leo a gcuid sonraí a chlárú leis an EOLAIRE.

AN mBEIDH MO PRÍOBHÁIDEACHAIS I mBAOL MÁ CHLÁRAÍM LEIS AN EOLAIRE?

Ní bheidh.  Beidh rochtain ag an gCláraitheoir ar an EOLAIRE agus ag té atá ag earcú láithreoirí laistigh de na stáisiúin éagsúla – earcaitheoir a mbeidh sonraí logála isteach agus pasfhocal uathúil curtha ar fáil againn dó/di.

AN GÁ DOM CÁILÍOCHT NÓ TAITHÍ FAOI LEITH A BHEITH AGAM LE CLÁRÚ?

Le clárú sa rannóg RAIDIÓ POBAIL ní gá duit cáilíochtaí ná taithí faoi leith a bheith agat mar go gcuirfear traenáil ar fáil duit ach ní mór duit a bheith toilteanach oibriú go deonach.

Le clárú sa rannóg RAIDIÓ TRÁCHTÁLA ní gá duit cáilíocht faoi leith a bheith agat, cé go mbeadh sé sin ina bhuntáiste, ach ní mór duit taithí chraoltóireacht a bheith agat.

CONAS A CHLÁRAÍM?

Brú ceann de na cnaipí CLÁRAIGH ANSEO thíos agus beidh deis agat do chuid sonraí teagmhála a chur isteach, do Curriculum Vitae agus dhá shampla de do chuid oibre a uaslódáil.

Ansin déanfaidh an Cláraitheoir teagmháil leat chun do chuid sonraí a dheimhniú sula gclárófar ar an EOLAIRE iad.

Nuair a bheidh tú cláraithe beidh fáil ag earcaitheoir gach raidió pobail agus raidió tráchtála atá cláraithe leis an tseirbhís www.gaelpro.ie ar do Curriculum Vitae agus ar an eolas a chuir tú ar fáil.

Ní bheidh An tOireachtas, Údarás Craolacháin na hÉireann, Foras na Gaeilge, CRAOL ná IBI freagrach as aon teagmháil ná aon chomhfhreagras ná aon socruithe eile a bheidh idir tú féin agus aon stáisiún raidió ina dhiaidh sin.