loader
logo

Fáilte chuig GaelPro Raidió

Fáilte chuig GaelPro Raidió
Déardaoin, 23 Nollaig 2021

Fáilte chuig GaelPro Raidió

Seirbhís eolais do chraoltóirí clár raidió Gaeilge agus a gcuid pobal éisteachta is ea GaelPro Raidió. Bailíonn muid eolas ó na stáisiúin raidió éagsúla ar fud na hÉireann faoi na faoi na cláir trí Ghaeilge atá á gcraoladh acu agus scaipimid an t-eolas sin ar an bpobal éisteoirí atá ina gceantair.

Is tionscadal comhpháirtíochta é GaelPro Raidió idir An tOireachtas agus Údarás Craolacháin na hÉireann. Tá níos mó eolais faoin tseirbhís ar fáil anseo agus molaimid brabhsáil a dhéanamh thart timpeall an tsuímh.

img

Cóipceart © 2018 - 2024 || GaelPro Raidió || An tOireachtas